Sørkedalsveien 150 - Diakonhjemmet

Diakonhjemmet BUP - 3000 kvm 

Oppdragsgiver: AF Gruppen AS

Byggherre: Höegh Eiendom

Entrepriseform: Totalentreprise - Sanitær- og sprinklerinstallasjoner

 

 

 

MB VVS AS hadde totalleveransen av prosjektering og utførelse av sanitær- , kjøle- og sprinklerinstallasjonene.

Dette innebar komplett sprinkleranlegg i arealer som ikke har vært sprinklet tidligere. I tillegg er det levert et komplett nytt sanitæranlegg med nye vann- og avløpsrør. På taket ble det byttet et ventilasjonsaggregat som vi la opp ny kjølekurs til. 

Uteområdene ble også oppgradert, og vi har her levert gatevarme/snøsmelt i gangsonen til alle inngangene på forsiden av bygget.