Ullevaal Stadion - 4 etg Tribune Syd

Konorlokale - 900 kvm 

Oppdragsgiver: AS Ullevaal Stadion / Norges Idrettsforbund

Byggherre: AS Ullevaal Stadion

Entrepriseform: Totalentreprise - Sanitær- og sprinklerinstallasjoner

Byggetid: Desember 23-Mars 24

 

 

MB VVS AS hadde totalleveransen av prosjektering og utførelse av sanitær-, kjøle- og sprinklerinstallasjonene.

Dette innebar tilpassning av eksisterende sprinkleranlegg til ny planløsning. I tillegg er det levert et komplett nytt sanitæranlegg med nytt rør i rør system. 

Samtidig med leietakertilpassningene ble ventilasjonssystemet i 4 & 5 etg oppgradert med nye kombibafler som vi tilkoblet komfortkjølekurs.